close

8 CÁCH GIÚP BẠN GIẢM ĐÁNG KỂ CHI PHÍ CHO ĐÁM CƯỚI…

Thống kê đã chỉ ra, 60% trong số những người được hỏi cho rằng, kinh phí chính là vấn đề đau đầu nhất khi chuẩn bị cho đám cưới của họ!

70% số người được hỏi cho biết rằng tiền chuẩn bị cho đám cưới đến từ bố mẹ của họ! Chỉ có 30% là có thể tự thân vận động.

[email-download-link namefield=”YES” id=”1″]
[email-download-link namefield=”YES” group=”Default”]

 

Bạn không muốn đám cưới của mình mà vấn đề tài chính lại không được quyết định chứ? Không được quyết định tài chính, bạn sẽ không được quyết định khách mời, không được quyết định chọn dịch vụ cưới, không được quyết định địa điểm và kịch bản cho đám cưới của mình!

Trong khi đó, nếu có thể ít nhất đóng góp tài chính, dù chỉ là một phần cho đám cưới của bạn, bạn sẽ có tiếng nói lớn hơn rất nhiều và chứng tỏ được vai trò làm chủ của mình đối với ngày trọng đại nhất trong đời!

[email-download-link namefield=”YES” id=”1″]
[email-download-link namefield=”YES” group=”Default”]